Postępowania i spory celne

Pochodzenie towaru to jeden z elementów kalkulacyjnych cła. Oznacza, w uproszczeniu, ekonomiczną przynależność towaru do konkretnego kraju lub regionu. Dla potrzeb handlu i transakcji gospodarczych, nie tylko celnych, bardzo istotne jest prawidłowe ustalenie oraz potwierdzenie kraju pochodzenia produktu.

Pochodzenie towarów:

Kraj pochodzenia towaru nie oznacza automatycznie kraju jego produkcji

Pochodzenie towaru ustala się według specjalnych reguł prawnych

Fałszowanie pochodzenia jest jedną z najczęstszych form oszustwa celnego

W czym możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie we wszystkich zagadnieniach odnoszących się do zarządzaniem pochodzeniem towarów. Nasi eksperci posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenia w zakresie potwierdzania i weryfikacji pochodzenia produktów, a także wdrożeniu procedur wewnętrznych w tym zakresie.

Wsparcie ATNEO w zakresie zarządzania pochodzeniem towarów to m.in.:

  • Pomoc w ustaleniu kraju pochodzenia produktu
  • Audyt procesów potwierdzenia kraju pochodzenia towaru w przedsiębiorstwie
  • Analiza dokumentacji dotyczącej pochodzenia towaru
  • Szkolenie z zakresu pochodzenia towarów
  • Pełne wsparcie w zagadnieniach dotyczących problematyki pochodzenia towarów dla celów celnych, handlowych, statystycznych i in.

Skontaktuj się z nami:

Jan Kowalski
Partner

email: jankowalski@gmailcom
tel. 098123095

Jolanta Frączek
Dyrektor

email: jolantafraczek@gmailcom
tel. 098123095